A júniusban záruló Domestos Iskolamosdó Felújítási Programnak köszönhetően alig egy hónap múlva vadonatúj mosdókkal indítják a gyerekek a tanévet öt hátrányos helyzetű iskolában.

 

A képen: Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

Több tucat rászoruló intézmény közül kerültek ki azok, amelyek végül részt vehettek a programban, amelyekre szavazhatott Magyarország odafigyelő közönsége. A Domestos Iskolamosdó Felújítási Program közvetítői szerepét a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vállalta magára. Ők segítettek abban, hogy a felajánlások eljuthassanak a rászoruló iskolákhoz.

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. A Segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként. A Segélyszervezet célkitűzése, hogy gyors, szakszerű és hatékony segítséget juttasson el a természeti katasztrófák és emberek okozta krízisek károsultjainak, hogy intézményein és programjain keresztül ne csak gyorssegélyt, de kitörési pontokat is kínáljon a szegénységből mindazok számára, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért, valamint hogy az önkéntesség és az adományozás kultúrájának építésével erősítse a társadalmi szolidaritást.  

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója fontosnak tartotta, hogy a segélyszervezet részese lehet egy olyan közösségi összefogásnak, mint a Domestos Iskolamosdó Felújítási Program.

„Egy segélyszervezetnek a tevékenységében fontos szerepet játszanak a támogatók és a jótékonyságra, mások megsegítésére fogékony emberek. Nélkülük nem jutnánk egyről a kettőre. Emellett mindig szükség van jó kezdeményezésekre, nemes célokra és gyűjtésekre, amelyekhez csatlakozhatunk, és amelyek segítségével egy-egy akut problémára - mint ebben az iskolák elavult mosdójának a felújítása - megoldást találhatunk. Fontos, hogy tudatosuljon az emberekben és a cégekben is a társadalmi felelősségvállalás fontossága, hogy ha van miből, akkor szeressenek és merjenek adni azoknak, akiknek éppen nagyon nagy szükségük van rá.” – mondta Lehel László. A Segélyszervezet elnök-igazgatója nagy örömmel fogadta, amikor az akciót indító Unilever felkereste őket, hogy szakértelmükkel járuljanak hozzá az akció sikeréhez. „A jó cél érdekében mi mindig készek vagyunk az együttműködésre. A Domestos Iskolamosdó Felújítási Programban egyfajta közvetítő szerepet vállaltunk. A hosszú távú segítség mellett ezúttal is fontos volt számunkra, hogy egy közösség, egy nagyobb csoport részére tudjunk segítséget nyújtani. Egy nagy közösségnek segíteni, egy olyan hátrányos helyzetű iskolát támogatni, ahol önerőből ezt nem tudnák megoldani, mindig nagy öröm és nagy felelősség. Egy iskola, vagy egy iskolai mosdó felújítása nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a tanároknak, a település lakóinak is előrelépést jelent. A szocializációs folyamatokhoz nagyban hozzájárul, hogy a gyerekek milyen környezetben tanulnak, hogyan töltik a napjaikat. Egy ilyen felújítás az iskolai közösség mellett az adott település teljes közösségének is fejlődést jelent.”

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet fontos feladatának tartja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. A közösségépítés fontos részének tekintik megmutatni az ok-okozati összefüggéseket, hogy az emberek ne csak odafigyeljenek, de tegyenek is a rászorulókért. Lehel László szerint jó úton járunk: „Magyarország sokat fejlődött, úgy az adományozási kultúrában, mint a felelősségtudatban. Az elmúlt évek alatt nagyot léptünk előre és jó úton járunk. Amikor igazán nagy baj van, az emberek korra, nemre, származásra és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül együtt dolgoznak másokért, mindannyian gondolkodás nélkül segítenek és nincsenek kétségeik afelől, hogy az erő az összefogásban, az összetartozásban rejlik.”